Súp lơ tươi

Công dụng: Sử dụng trong chế biến thực phẩm, nước ép, Bông cải trắng, súp lơ, hay su lơ, bắp su lơ, hoa lơ, cải hoa, […]

Đọc tiếp

Bắp cải tươi

Công dụng: Sử dụng trong chế biến thực phẩm, nước ép. Bắp cải hay cải bắp là một loại rau chủ lực trong họ Cải, […]

Đọc tiếp

Cà rốt tươi

Công dụng: Sử dụng trong chế biến thực phẩm, nước ép, hoặc có thể ăn ngay, cà rốt là một loại cây có củ, thường […]

Đọc tiếp